Ervaring en visie

Sinds 2003 begeleidt  organisaties om te komen tot de best passende organisatieinrichting. Dat doen we met liefde voor het vak en met passie voor onze klanten.

Eerst onder Top Advies; nu onder de naam .

Het team van 

Oprichter en eigenaar Ben de Ridder is het eerste aanspreekpunt van . Hij is als bedrijfskundige met meer dan 25 jaar ervaring gespecialiseerd in allerhande vraagstukken over de organisatieinrichting.  is een netwerk van ervaren, gekwalificeerde professionals, elk met hun eigen specialisme. Per opdracht stellen wij het beste team samen. Zo kunnen wij de verschillende klantvragen goed én efficiënt beantwoorden.

Alexandra Middendorp

Talentonderzoeker | assessor | TMA-professional

Alexandra krijgt de meeste energie uit talentgesprekken die gaan over ambities, dromen en persoonlijke doelen. Ze vraagt naar de persoon achter het gezicht om te achterhalen wat iemand werkelijk beweegt. Zodat ze het volle ontwikkelpotentieel kan laten inzien en diegene kan stimuleren om ambities te verwezenlijken. Alexandra is in te zetten op talentmanagement en -beleid, assessments en talentonderzoeken, coaching, competentie- & teamontwikkeling.

Barbara Brouwer

Organisatiepsycholoog | TMA-professional

Barbara heeft een passie voor het goede gesprek en het ondersteunen van organisaties bij het optimaal inzetten en ontwikkelen van talent in hun organisatie. Barbara werkt met de TMA-methodiek en is in te zetten op mobiliteitsvraagstukken, selectie, coaching & ontwikkeling, teamontwikkeling en samenwerking.

Ben de Ridder

Bedrijfskundige | organisatiekundige

Ben zijn ambitie is om organisaties te helpen efficiënter en wendbaarder te worden. Door zijn ervaring en expertise op het gebied van organisatieinrichting, is hij voorstander geworden van gestandaardiseerde rol- of talentprofielen. Hij vindt het een dankbare uitdaging om de puzzelstukjes van een organisatie om te zetten in uitnodigende profielen met een stimulerend evaluatiesysteem en passend beloningsbeleid.

Jacqueline Brouwer-Blok

Intervisor | werkinspirator

Het is voor Jacqueline een uitdaging om medewerkers te helpen aan meer energie en werkplezier en organisaties aan duurzaam inzetbare mensen. Ze is intervisor en zorgt ervoor dat deelnemers aan intervisiebijeenkomsten met maatwerkoplossingen komen om de eigen kwaliteit en werkprocessen te verbeteren. Jacqueline komt altijd met verrassende inzichten. Haar stijl is coachend, soms adviserend, waar nodig confronterend en altijd persoonlijk.

Jesca Verbrugge

Veranderkundige | teamcoach

Jesca’s hart gaat harder kloppen van het begeleiden en coachen van leidinggevenden en teams in verandertrajecten. Zij heeft een hrm-achtergrond en is inzetbaar op veranderkunde, organisatie- en teamontwikkeling. Zij werkt graag samen en is enthousiast, gedreven, sensitief, open, ondersteunend en verbindend.

Leonie Noordanus

Organisatiekundige | veranderkundige

Leonie is geboeid door organisaties in verandering en wordt enthousiast van organisatorische puzzels. Ze is helemaal thuis in hr-beleidsvraagstukken: van het vertalen van de gewenste richting naar het vaststellen van concrete doelstellingen op personeelsgebied tot en met het implementeren van hr-instrumentarium. Leonie brengt structuur aan in alles wat ze doet en weet heel snel het vertrouwen te winnen van medewerkers en andere betrokkenen waarmee ze samenwerkt.

Marcel Wajon

Procesmanager | projectleider

Marcel weet als geen ander complexe problemen terug te brengen tot hanteerbare kleinere deelproblemen. Hij heeft veel ervaring met migratietrajecten naar andere systemen. Hij is ambitieus, doelgericht, gestructureerd, pragmatisch, sociaal vaardig en verbindend. Hij geeft informeel leiding, brengt rust, komt afspraken na en kan goed met druk omgaan. En nog belangrijker, Marcel bezit overtuigingskracht en humor.

Patricia de Regt

Vitaliteitscoach | Vitaliteitstrainer

De drive van Patricia is om het allerbeste uit mensen te halen. Om hen te ondersteunen een autonoom en zinvol bestaan te leiden. Op wetenschap gebaseerde tools zet ze in, naast haar eigen skills: actief luisteren en snel tot de kern van de zaak doordringen. Ze houdt mensen de spiegel voor wanneer het moet en maakt met tact lastige onderwerpen bespreekbaar op het gebied van leefstijl, werkvermogen, fysieke en mentale klachten, werk(geluk) en stress.

 

Recente projecten

Inrichting flexibele organisatie

De opdracht was om te komen tot een flexibele organisatie. In sessies met de medewerkers hebben we de (gedetailleerde) functiebeschrijvingen omgezet in gestandaardiseerde en abstractere rolprofielen. Vervolgens zijn de talenten van de medewerkers in kaart gebracht. In teams hebben we besproken wie welke talenten heeft en hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van elkaars talenten. Het resultaat was een betere teamprestatie en bovenal meer werkplezier.

Leiderschap en besluitvorming

Bij een organisatie met relatief veel vennoten hebben we onderzocht wat de sterke en zwakke kanten van de besturing van de organisatie zijn. Vervolgens hebben we samen met de organisatie een combinatie van leiderschapsprofielen ontwikkeld en is er een structuur geïmplementeerd die de bestuurbaarheid van de organisatie borgt.

Organisatieinrichting bij fusie

Bij twee fuserende organisaties hebben wij in samenwerking met de medewerkers en de ondernemingsraden vanuit bestuurlijke kaders een inrichtingsvoorstel gemaakt én het complete functiehuis met generieke profielen opgesteld. Ook hebben we de organisatie begeleid in het herplaatsen van de medewerkers. Als bijproduct hebben we het sociaal plan opgesteld.

Wilt u meer weten over een specifiek project of heeft u interesse in een uitgebreide case study? Neem gerust contact met ons op.