De leerwegen

Binnen de rollen worden leerwegen onderkend. Positionering van een medeweker in een leerweg is afhankelijk van de ervaring en het getoonde gedrag:

Op basis van bovenstaande kan bijvoorbeeld het volgende rollenmodel ontstaan:

Dit rollenmodel kan bij iedere organisatie worden geïmplementeerd. Daarbij kan een salarisgebouw worden ontworpen dat gebaseerd is op alle gewenste criteria of kan worden gekoppeld aan cao-schalen.