Van onderzoek tot implementatie

 begeleidt opdrachtgevers van begin tot eind naar een toekomstbestendige organisatieinrichting, uitgewerkt tot op individueel niveau. Een professionele omgeving waarin teams en medewerkers zich blijvend ontwikkelen. Daarbij zorgen we ervoor dat de aansluiting naar cao’s en andere verplichtingen gewaarborgd blijft.

Het begint met vragen stellen en luisteren

Voor  begint elke opdracht met het stellen van fundamentele vragen en vooral het aandachtig luisteren naar de antwoorden.

 

 • Wat wil je als organisatie bereiken?
 • Wat zijn de sterktes, zwaktes, valkuilen en kansen van de organisatie?
 • Welke organisatievorm past hierbij?
 • Wat betekent dit voor het leiderschap?
 • Hoe willen we omgaan met talentbenutting en prestatieafspraken?
 • Hoe vertalen we die keuzes in ontwikkeling en beloning? 
 • Welke vorm van medewerkersevaluatie is passend?

Kennis ophalen bij medewerkers

Wij zijn ervan overtuigd dat veel kennis bij de medewerkers zit. Die halen we naar boven en benutten we. Onze begeleiding bestaat uit faciliteren en stroomlijnen. Door samen structuren, beleid en oplossingen te ontwikkelen, ontstaat er maximaal draagvlak binnen de organisatie.

Onze specialismen

 • Advisering over optimale organisatieinrichting;
 • Inrichten evaluatiesysteem voor teams en individuele medewerkers, inclusief procedures;
 • Ondersteuning tijdens de transitie van functiehuis naar rollen;
 • Ontwikkelen leiderschap, inclusief MD-trajecten en opleidingsplannen;
 • Begeleiding van talentgericht werken. Begeleiden van een traditionele naar een flexibele organisatieinrichting;

Opdrachten die wij tot nu toe hebben gedaan, variëren van complete trajecten die advies en uitvoering omvatten. Maar we worden ook ingeschakeld voor deelprojecten, coaching en talentmanagement.

Talentum laboratorium voor talentontwikkeling

Voor het ontwikkelen van talent, zowel van medewerkers als van teams, heeft  een gespecialiseerd onderdeel: Talentum, laboratorium voor talentontwikkeling. Talentum ondersteunt organisaties bij talentgericht werken door enerzijds mee te denken over de beste aanpak en anderzijds talentonderzoeken uit te voeren. Talentum maakt gebruik van de TMA-methode: deze brengt drijfveren, talenten en competenties in kaart en levert handvaten om talent verder te ontwikkelen en te benutten.